Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες

Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 200), fax: 210 6617 778, e-mail: zampetaki@boussias.com

Χορηγίες

Ράνια Διβάνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 111), fax: 210 6617 778, e-mail: rdivani@boussias.com

Συμμετοχές

Στέλιος Κασσιός, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 320), fax: 210 6617 778, e-mail: skassios@boussias.com

  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
GTP